Donaties

De VTZD is afhankelijk van subsidie en donaties.

U kunt de Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe financieel steunen door een gift over te maken naar:

Bankrekening: NL92 INGB 0666 2200 69

t.n.v. stichting VTZD