Voor wie willen wij er zijn

Wij willen er zijn voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten (familie, vrienden, buren).

Wij willen er zijn als de zorg voor een dierbare in de terminale fase te zwaar wordt of dreigt te worden.

Wij willen er zijn voor ieder die in zo’n situatie een beroep op ons doet – ongeacht geloofsovertuiging, nationaliteit en persoonlijke situatie van de betrokkenen.