De hulp

Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat het einde van het leven niet lang
meer op zich laat wachten, breekt een moeilijke periode aan.
Ondanks alle aanwezige hulp kan het toch allemaal ‘te veel’ worden, te zwaar en te vermoeiend voor de zieke zelf maar ook voor de mantelzorg.

Bevindt u of iemand in uw directe omgeving zich in zo’n situatie dan kan er een beroep gedaan worden op de Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe.