De werkwijze

Wanneer er hulp wordt aangevraagd komt een van de coördinatoren thuis of in het ziekenhuis kennismaken. In dit gesprek staan de wensen van u en uw naasten centraal. In onderling overleg wordt besproken welke hulp en hoeveel hulp op welke tijdstippen (dag, avond, nacht)  er gewenst is.

Vervolgens zoekt de coördinator vrijwilligers die zo goed mogelijk passen bij de wensen en omstandigheden van de hulpvrager. Desgewenst kan de eerste vrijwilliger binnen 24 uur op de stoep staan.

De coördinatoren van onze stichting stemmen de zorg af met de professionele zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts en thuiszorg). Hierdoor zijn alle zorgverleners van elkaars werk op de hoogte en kunnen wij u zo goed mogelijk helpen.

Zolang ondersteuning door vrijwilligers van de VTZD wordt geboden, onderhoudt de coördinator contacten met de familie, de professionele zorgverleners en de vrijwilligers. Dit om na te gaan of alles nog naar wens verloopt.

Zolang als dat nodig is, zullen vrijwilligers van de VTZD er alles aan doen om u en uw naasten de gevraagde ondersteuning te bieden. Dat kan enkele dagdelen, een aantal nachten of een paar uur per week zijn.