Welke hulp en ondersteuning

Vrijwilligers van de VTZD staan de naasten bij in hun zorg voor de zieke.

De hulp kan heel praktisch zijn, zoals het geven van persoonlijke verzorging, de naasten aflossen aan het ziekbed, ’s nachts waken.
De vrijwilligers nemen geen taken van beroepskrachten over.
Vrijwilligers werken mee aan een goede sfeer rond de zieke door aandacht, een luisterend oor maar ook door op de achtergrond aanwezig te zijn.

Bij dit alles proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de stervende en naastbetrokkenen.

Vrijwilligers van de VTZD zijn deskundig. Zij krijgen een gedegen scholing en begeleiding.