Algemeen

Welkom op de site van de VTZD!

Onder de button ‘Algemeen’ vindt u algemene informatie over onze organisatie.
Wit u informatie over het aanvragen van hulp; wilt u weten hoe u ons kunt bereiken e.d. klik dan op de button “De hulp”.
Onder de button ‘vrijwilliger’ is informatie ten aanzien van vrijwilligers opgenomen.

Terminale zorg is de zorg voor mensen die zich aan het einde van hun leven bevinden. De medische en verpleegkundige zorg wordt gegeven door artsen en verpleegkundigen.

Daarnaast is er de zorg van familieleden, vrienden, kennissen (mantelzorg).
Steeds meer mensen kiezen er voor thuis of in een zo huiselijk mogelijke omgeving te sterven. Hierdoor wordt de rol van de mantelzorg steeds groter.

Wanneer de zorg voor de familie te zwaar wordt of er onvoldoende mantelzorg aanwezig is, kunnen onze vrijwilligers hulp en ondersteuning bieden bij de zorg voor de zieke in de laatste levensfase.

Dit kan zowel in de thuissituatie als ook in de Drentse hospices - kleinschalige woonvoorzieningen waar thuisverplaatste zorg wordt verleend.