Informatie

Om u als vrijwilliger zowel praktisch, theoretisch als wat betreft houdingsaspecten voor te bereiden op het werk volgt u een cursus.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn o.a.:

  • communicatie, houding, verlieservaringen, rouwverwerking
  • praktische vaardigheden, verzorging van ernstig zieken
  • verdiepingsonderwerpen: religie en levensbeschouwing, pijn en euthanasie.

De cursus wordt afgesloten met een individueel eindgesprek.

De kosten die vrijwilligers maken worden vergoed. Het werk op zich is onbetaald.

Regelmatig zijn er bijeenkomsten met de overige vrijwilligers in een regio. Vaak wordt er een bepaald thema uitgewerkt maar er is ook tijd voor gezelligheid.

Coördinatoren van de VTZD begeleiden u in uw werk, zijn altijd voor u bereikbaar voor advies en ondersteuning.

Afspraken die met de zieken en de familie worden gemaakt moeten wel nageleefd worden. Vrijwilligerswerk is dan ook niet vrijblijvend.